Naga prawda o regałach paletowych | Jaki regał paletowy wybrać. Rodzaje regałów paletowych. Poradnik inwestora.

Naga prawda o regałach paletowych | Jaki regał paletowy wybrać. Rodzaje regałów paletowych. Poradnik inwestora.

Firma MGL Sp. z o.o. – producent regałów magazynowych – wydała publikację nt. różnych rodzajów regałów paletowych dostępnych na rynku intralogistycznym.

Każdego roku w Polsce produkuje się 18 mln nowych palet. W obrocie funkcjonuje ich ok. 50 mln. Między kolejnymi etapami transportu, palety wraz z ładunkiem muszą być w prawidłowy sposób składowane w magazynach - najlepiej na regałach paletowych. We współczesnych magazynach spotyka się co najmniej kilka różnych rodzajów regałów, służących do przechowywania palet. Autorzy publikacji podjęli próbę wskazania najważniejszych cech oraz zalet i wad istniejących rozwiązań w tym zakresie.

Pobierz za darmo

Jaki regał paletowy wybrać

Mimo mnogości różnorodnych rozwiązań w zakresie przechowywania spaletyzowanych ładunków w magazynach, nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jaki regał paletowy jest najlepszy. Magazyny różnią się od siebie wieloma czynnikami – zaczynając od podstawowych parametrów takich jak powierzchnia i przestrzeń składowania, przez model składowania ładunków i ich gabaryty, na ilości indeksów kończąc. Dlatego też nie ma jednego uniwersalnego urządzenia do składowania, który sprosta oczekiwaniom wszystkich użytkowników.

Dlatego też najważniejszym fragmentem analizowanej publikacji jest rozdział o charakterze poradnikowym, który ma za zadanie pomóc inwestorowi w wyborze regału paletowego, odpowiedniego do danego magazynu. W podjęciu decyzji pomóc ma odpowiedź na 8 podstawowych pytań:
    1. Jaki jest gabaryt jednostki składowania w moim magazynie;
    2. Jaki jest wymagany model rotacji zapasów;
    3. Czy konieczny jest dostęp do każdej pojedynczej sztuki składowanego asortymentu;
    4. Jaka jest oczekiwana liczba miejsc składowania w moim magazynie;
    5. Jaka ilość asortymentu przypada na jedną jednostkę magazynową (SKU);
    6. Z jakich urządzeń transportu wewnętrznego będziemy korzystać;
    7. Jakim budżetem dysponujemy.

Na kolejnych stronach poradnika scharakteryzowano poszczególne rozwiązania w sposób, który ułatwi wybór regału paletowego, adekwatnego do specyfikacji wyklarowanej w odpowiedzi na powyższe pytania.

Regały paletowe z szerokimi alejkami

Najpopularniejszy i najtańszy typ regałów paletowych, który spotkać można w niemal 80% magazynów na świecie. Ich największą zaletą jest prostota rekonfiguracji, umożliwiająca dostosowanie konstrukcji regałowej do dynamicznie zmieniającego się asortymentu w przedsiębiorstwie. Ich obsługa ponadto nie powoduje konieczności posiadania specjalistycznych urządzeń transportu wewnętrznego – można je obsługiwać standardowymi wózkami podnośnikowymi, co dodatkowo redukuje początkowe koszty inwestycji.

Regały paletowe z wąskimi alejkami

Konstrukcja tego typu regałów jest w zasadzie identyczna, jak regałów z alejkami szerokimi. Jak sama nazwa wskazuje, jedyną różnicą jest szerokość dróg komunikacyjnych. Zwężenie ich do ok. 1,6 m, co prawda pozwala na lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej (większe zagęszczenie regałów na zadanej powierzchni), jednak powoduje to konieczność inwestycji w tzw. wózki systemowe (z widłami skierowanymi w stronę boku pojazdu) lub układnice.

Regały wjezdne (drive-in / drive-through)

Jest to typ regału, który gwarantuje największy poziom wykorzystania dostępnej przestrzeni składowania, ponieważ pozwala na niemal całkowite wyeliminowanie alejek międzyregałowych. W regałach wjezdnych wózek porusza się w kanałach, w których jednocześnie układa się palety. Ich minusem jest brak dostępu do każdej pojedynczej jednostki ładunkowej, przez co nadają się tylko do przechowywania określonych typów ładunków, głównie towarów niestarzejących się.

Regały przepływowe (grawitacyjne)

Ten typ regałów paletowych idealnie sprawdzi się w przypadku towarów szybko rotujących oraz w magazynach, gdzie kluczową sprawą jest jak najszybszy przepływ ładunków od strefy przyjęć do strefy wydań. Operator wózka ładuje ładunek na regał z jednej strony, a ten następnie na rolkach, siłą grawitacji samoczynnie przemieszcza się na drugi koniec kanału, gdzie jest pobierany przez operatora w strefie kompletacji i wydań.

Regały wsuwne (push-back)

Zasada działania tego typu regałów magazynowych jest podobna, jak w przypadku regałów przepływowych, przy czym jednostki ładunkowe ładowane są i odbierane z tej samej strony regału. Podobnie jak w regałach wjezdnych służą do przechowywania towarów niestarzejących się, dystrybuowanych w modelu Last-in-First-out.

Regały przesuwne (dynamiczne / mobilne)

Istotą regałów przesuwnych jest to, że ciągi regałowe umieszczone są na poruszających się po szynach systemach jezdnych. W takim magazynie nie ma stałych alejek międzyregałowych – aby dostać się do zadanej jednostki ładunkowej należy przesunąć blok regałów i tym samym utworzyć alejkę, która umożliwi dostęp do poszukiwanego ładunku. Plusem takiego rozwiązania jest maksymalizacja wykorzystania przestrzeni magazynowej, a minusem wysoki koszt początkowy inwestycji i wydłużony czas dostępu do przechowywanych towarów.

Regały satelitarne (wahadłowe)

Schemat działania tego typu regałów jest podobny jak w przypadku regałów wjezdnych i wsuwnych, przy czym ładunek nie jest transportowany wózkiem widłowym, a sterowanym radiowo wózkiem samobieżnym.

Ostatni rozdział publikacji pt. „Naga prawda o regałach paletowych” dotyczy dostępnych na rynku akcesoriów do regałów paletowych, które umożliwiają dostosowanie ich do przechowywania również ładunków niespaletyzowanych lub ładunków o niestandardowych gabarytach.