Zarządzanie logistyką magazynową | Gwynne Richards

Zarządzanie logistyką magazynową | Gwynne Richards

Książka pt. „Zarządzanie logistyką magazynową” prezentuje narzędzia i procesy, których celem jest zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów magazynowania.

Największą zaletą tej publikacji jest duża liczba przykładów "z życia wziętych" - firm, które udoskonaliły swoje procesy intralogistyczne dzięki zastosowaniu nowych technologii, usprawnieniu wewnętrznych procesów oraz wdrożeniu proekologicznych rozwiązań. W związku z tym, nie przez przypadek nacisk w tej książce położony jest na zaawansowane systemy automatyki, robotyki oraz oprogramowania komputerowego.

Streszczenie książki pt. "Zarządzanie logistyką magazynową" autorstwa Gwynne Richards

Magazyn i jego menedżer

Dawniej, gdy droga towaru od fabryki do konsumenta była stosunkowo krótka (producent --> magazyn --> nabywca) magazyn był złem koniecznym, generującym wyłącznie niepotrzebne koszty. Obecnie, gdy znaczna część produkcji dóbr fizycznych zlokalizowana jest na Dalekim Wschodzie, a handel w internecie co roku bije kolejne rekordy - magazyny stały się ważnym ogniwem łańcucha logistycznego. Magazyny przestały być tylko ciążącym wydatkiem, a stały się ważnym punktem dodawania wartości. Dobrze zorganizowany magazyn może zapewnić przedsiębiorstwu przewagę rynkową, a tym samym zwiększyć jego dochody.

Magazyny we współczesnej gospodarce przestały więc być tylko miejscem składowania gotowych produktów przed ich sprzedażą konsumentowi. Do nowych funkcji magazynów zalicza się:

 • składowanie surowców do produkcji,
 • składowanie półproduktów na różnych etapach procesu produkcyjnego (np. indywidualizacja, wstępny montaż, odraczanie),
 • konsolidacja produktów z różnych źródeł i łączenie w jedną wysyłkę,
 • przeładunek dużych partii na mniejsze jednostki ładunkowe,
 • cross-docking,
 • realizacja zamówień,
 • logistyka zwrotów od konsumentów.

Wraz ze zmianą funkcji współczesnych magazynów zmieniły się również zadania stojące przed ich menedżerami. Kluczowym jest znalezienie kompromisu między wysokim poziomem obsługi klienta, a utrzymaniem jak najmniejszych zapasów przy jak najniższych kosztach. Bardziej szczegółowo można to opisać, jako konieczność znalezienia równowagi pomiędzy:

 • zwiększeniem przepustowości magazynu, a obniżeniem kosztów pracy,
 • zwiększeniem gęstości składowania, a szybszym pobieraniu zapasów,
 • szybkim lub dokładnym pobieraniem towarów,
 • kosztem utrzymania, a kosztem wyczerpania zapasów.

Procesy magazynowe

Optymalizację pracy i kosztów magazynowania można osiągnąć poprzez uproszczenie procesów i procedur intralogistycznych. DLatego też bardzo obszerny fragment książki pt. "Zarządzanie logistyką magazynową" poświęcono właśnie procesom i sposobom na ich usprawnienie.

Magazyny różnią się od siebie wieloma czynnikami (wielkością, rodzajem, funkcjami), jednak najważniejsze procesy pozostają w nich zawsze takie same. Zalicza się do nich: awizowanie --> przyjęcie --> odstawienie --> składowanie --> pobranie --> dodawanie wartości --> pakowanie --> wysyłka --> ew. obsługa zwrotów.

Wg autora jedyną słuszną metodą optymalizacji procesów intralogistycznych jest ich automatyzacja, robotyzacja i informatyzacja. Dlatego też blisko połowę swojej publikacji poświęcił na prezentację szerokich możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w magazynowaniu:

 • Wykorzystanie technologii radiowej (RFID) już od etapu awizowania,
 • Stosowanie robotów przy rozładunku i załadunku towarów,
 • Transport wewnętrzny za pomocą podajników taśmowych lub wózków samobieżnych,
 • Składowanie przy użyciu regałów automatycznych,
 • Pobranie towarów z regałów za pomocą automatycznych robotów.

Przy tak daleko idącej automatyzacji poszczególnych procesów konieczna jest ich integracja i koordynacja w ramach jednego ogólnego informatycznego systemu zarządzania magazynem (WMS). Wybór odpowiedniego rozwiązania jest na tyle złożonym i istotnym zagadnieniem, że poświęcono mu osobny rozdział.

Wyposażenie magazynu

Kolejnym - obok procesów - aspektem, który z jednej strony generuje koszty magazynowania, a z drugiej można usprawnić, jest powierzchnia magazynu i użytkowane urządzenia do składowania. Menadżer magazynu w tym przypadku znów zmuszony jest do znalezienia złotego środka między mnogością rozwiązań. Dla przykładu: można ograniczyć koszty początkowe inwestycji budując niski magazyn ze standardowymi regałami paletowymi, przy czym poziom wykorzystania dostępnej powierzchni będzie niski. Budując magazyn wysokiego składowania z systemem regałów automatycznych wykorzystujemy niemal każdy dostępny m2 magazynu na przechowywanie towarów, ale koszt budowy takiego obiektu będzie kilkukrotnie wyższy.

Zarządzanie zasobami w magazynie

Ostatnie rozdziały "Zarządzania logistyką magazynową" poruszają kwestie codziennego zarządzania magazynem. Autor dużą uwagę skupił na pracownikach - metodach mierzenia ich wydajności, ale także konieczności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jeden rozdział poświęcony jest z kolei funkcjonowaniem obiektu magazynowego z dbałością o środowisko naturalne. Czytelnicy, którzych przeraził ogrom zagadnień związanych z kierowaniem magazynem, z radością przeczytają rozdział o outsourcingu usług magazynowych.

Recenzja

Z czystym sumieniem można uznać tę książkę za lekturę obowiązkową każdego menadżera magazynu. Miejscami irytować może zachłyśnięcie się autora nowoczesnymi technologiami, jednak praktyka pokazuje, że coraz dalej idąca automatyzacja jest jedyną drogą rozwoju intralogistyki. Podczas lektury trzeba pamiętać, że chociaż większość przytoczonych case studies pochodzi z rynku brytyjskiego i amerykańskiego, to jedna polska perełka (Maspex z Wadowic) świadczy o tym, że zachodnie trendy wkrótce na dobre zawitają w naszej rodzimej gospodarce.

Spis treści

 • Rola magazynu
 • Rola menedżera magazynu
 • Procesy magazynowe: przyjęcie i odstawienie towaru
 • Procesy magazynowe: przygotowanie pobrania
 • Strategie pobrania i sprzęt
 • Metody kompletacji zamówień
 • Procesy magazynowe - od uzupełnienia po wysyłkę i dalej
 • Systemy zarządzania magazynem (WMS)
 • Rozplanowanie magazynu
 • Wyposażenie do przechowywania i przeładunku
 • Zarządzanie zasobami w magazynie
 • Koszty magazynu
 • Zarządzanie wydajnością
 • Obsługa zewnętrzna (outsourcing)
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Magazyn a środowisko
 • Magazyn przyszłości

O Autorze

Gwynne Richards oraz osoby z nim współpracujące mają za sobą ponad 30 lat doświadczenia w zarządzaniu magazynem i consultingu w zakresie operacji magazynowych. Gościnnie wykłada na University of Warwick, Hong Kong Polytechnic University oraz University of Westminster. Jest autorem także "The Logistics and Supply Chain Toolkit" oraz "Case Study: The Maintenance Stores Dilemma".

Gdzie kupić